Υποστηρικτικό Εκπαιδευτικό Υλικό ανά Τάξη

Το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας για την υποστήριξη των μαθητών μας.

Α ΤΑΞΗ

 

Β ΤΑΞΗ

 

Γ ΤΑΞΗ